Strona główna » O nas »

O nas

 

Firma WiP Consulting Wojciech Podolski jest działającą od  1997 roku, solidną i rozpoznawalną firmą konsultingową o ugruntowanej pozycji rynkowej. Łącząc pasję z wiedzą i doświadczeniem, wspomagamy przedsiębiorstwa i instutucje w prowadzeniu bieżacej działalności, a także  rozwoju i budowaniu pozycji lidera.

Główną ideą inspirującą założyciela, Wojciecha Podolskiego do powołania firmy, była chęć niesienia wsparcia i dzielenia się wiedzą z początkującymi przedsiębiorcami i tym samym przyczynienia się do tworzenia dynamicznego i konkurencyjnego rynku na obszarze Województwa Pomorskiego.

Początkowo, zakres naszej działalności opierał się głównie na przygotowywaniu studiów wykonalności, biznes planów wniosków o dofinansowanie oraz analizie finansowej i organizacyjnej, ewaluacji i wypracowaniu rekomendacji do dlaszych kroków w rozwoju. Z czasem, wraz z rozwojem rynku i naszej firmy, zakres oferowanych usług stopniowo się poszerzał, a po pojawieniu się pomocy z funduszy  Unii Europejskiej, firma zajęła się pozyskiwaniem środków przedakcesyjnych. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej rozpoczął się kolejny etap rozwoju, dzięki pozyskiwaniu środków z Programów Operacyjnych na lata 2004-2006.

Teraz, w trakcie już kolejnych etapów programów unijnych, nasza firma, oprócz pozyskiwania środków, zajmuje się także zarządzaniem projektami, rozliczeniami finansowymi. Oprócz projektów krajowych koordynujemy również projekty miedzynarodowe.

Wraz z rozwojem działalności firmy, a także zdobywaniem doświadczenia w praktykach i mechanizmach biznesowych, WiP Consulting stworzył opartą na praktycznej wiedzy ofertę szkoleniową, która obsługuje przedsiębiorstwa w szeroko pojętym zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Przeprowadzane szkolenia są dopasowywane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, które są uprzednio definiowane na podstawie wnikliwych analiz. Po skończonym szkoleniu następuje jego ewaluacja wraz ze sprawdzeniem świeżo zdobytej wiedzy i umiejętności. Oferowany zakres szkoleń nie jest silnie doprecyzowany, gdyż każde szkolenie jest rozpatrywane indywidualnie i dostosowywane do potrzeb danej firmy, a również dlatego, że w myśl ciągłego rozwoju, chcemy sukcesywnie poszerzać naszą ofertę o nowe zagadnienia.

Przez 15 lat istnienia byliśmy i jesteśmy częścią setek projektów. Niektóre były małe i standardowe, jak uzyskanie kredytu czy leasingu na sprzęt, a niektóre były ogromnymi przedsięwzięciami o znaczeniu regionalnym czy ponadregionalnym. Naszą firmę wyróżnia  to, że podejmuje się trudnych wyzwań - projektów o dużym stopniu skomplikowania, gdyż to prowadzi do rozwoju i zyskiwania ciekawych doświadczeń.

Wśród wartości, którymi kieruje się nasza firma są:

 • Profesjonalizm, wiedza i doświadczenie
 • Uczciwość i solidność
 • Zadowolenie Klienta
 • Szybkość i skuteczność
 • Kreatywność, elastyczność, zaangażowanie

 

Cele firmy:

 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników i ich rozwój zawodowy,
 • Zdobycie szerokiego grona stałych Klientów,
 • Wzrost obrotów i zyskowności firmy,
 • Poszerzenie oferty o nowe usługi i doskonalenie obecnych.

 

Nasza misja:

Być partnerem rozwijających się przedsiębiorstw wspomagając ich rozwój i tym samym tworzyć dynamiczny i konkurencyjny region.

 

Nasza wizja:

Być firmą o silnej pozycji na rynku, zmierzającej do jak największej produktywności i efektywności wykonywanych zadań i do stałej współpracy z jak największą  liczbą zadowolonych klientów.

 

Rdzeniem działalności są trzy podstawowe obszary:

 • Doradztwo biznesowe (analiza finansowa, strategia firmy, optymalizacja procesów)
 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym europejskich oraz koordynacja i rozliczanie projektów
 • Szkolenia.

Nasz Zespół

Założyciel i właściciel: Wojciech Podolski

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.

Doświadczenie: ponad 20 lat w doradztwie i konsultingu.

Współpraca sponad 50 spółkami typu Start-up i seed.

Wybrane szkolenia z zakresu Start-up i seed: z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Ambasadorki Biznesu” dla 30 kobiet; dwa szkolenia dla studentów i doktorantów uczelni wyższych w Poznaniu z rozpoczynania i prowadzenia działalności, grupy po 30 osób.

Obszar działania: prowadzenie firmy, tworzenie wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, biznes planów, studium wykonalności, koordynowanie projektów, przeprowadzanie szkoleń, przeprowadzanie analiz organizacyjnych i finansowych, tworzenie części finansowej biznes planów i studium wykonalności, bezpośredni kontakt z Klientem.

adres e-mail: biuro@wipconsulting.pl

Kierownik Biura:  Kamila Urbańska

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie: ponad 3 lata

Obszar działania: koordynacja projektów, szkoleń, tworzenie wniosków do różnych instytucji m.in. o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, współpraca przy tworzeniu biznes planów i studium wykonalności oraz wniosków o płatność, zarządzanie stroną www.wipconsulting.pl ,koordynacja i nadzór  pracy osób podległych,  bieżąca aktualizacja informacji o produktach/usługach przygotowywanie biuletynów informacyjnych, pozyskiwanie klienta, prace administracyjne.

adres e-mail: k.urbanska@wipconsulting.pl

 

Ekspert d/s finansowo-księgowych: Małgorzata Podolska

Certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: nr 10496/2005

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.

Zakres kompetencji: prowadzenie księgowości, wsparcie wiedzą z zakresu rachunkowości, księgowości i finansów, tworzenie finansowej części biznes planów i studium wykonalności.