Strona główna » O nas »

O nas

 

Firma WiP Consulting Wojciech Podolski jest działającą od  1997 roku, solidną i rozpoznawalną firmą konsultingową o ugruntowanej pozycji rynkowej. Łącząc pasję z wiedzą i doświadczeniem, wspomagamy przedsiębiorstwa i instutucje w prowadzeniu bieżacej działalności, a także  rozwoju i budowaniu pozycji lidera. w dniu 13.01.2021 dzialalność konsultingowa została wniesiona do spółki Tax & Consulting Sp.z o.o.

Obcenie obok działalności konsultingowej spółka obsługuje Klinetów także w zakresie księgowości, dzięki wniesieniu do spółki Biura Rachunkowego Progress Małgorzaty Podolskiej.

Początkowo, zakres naszej działalności opierał się głównie na przygotowywaniu studiów wykonalności, biznes planów wniosków o dofinansowanie oraz analizie finansowej i organizacyjnej, ewaluacji i wypracowaniu rekomendacji do dlaszych kroków w rozwoju. Z czasem, wraz z rozwojem rynku i naszej firmy, zakres oferowanych usług stopniowo się poszerzał, a po pojawieniu się pomocy z funduszy  Unii Europejskiej, firma zajęła się pozyskiwaniem środków przedakcesyjnych. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej rozpoczął się kolejny etap rozwoju, dzięki pozyskiwaniu środków z Programów Operacyjnych na lata 2004-2006.

Nasza firma, oprócz pozyskiwania środków, zajmuje się także zarządzaniem projektami, rozliczeniami finansowymi. Oprócz projektów krajowych koordynujemy również projekty miedzynarodowe.

Wraz z rozwojem działalności firmy, a także zdobywaniem doświadczenia w praktykach i mechanizmach biznesowych, WiP Consulting stworzył opartą na praktycznej wiedzy ofertę szkoleniową, która obsługuje przedsiębiorstwa w szeroko pojętym zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Przeprowadzane szkolenia są dopasowywane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, które są uprzednio definiowane na podstawie wnikliwych analiz. Po skończonym szkoleniu następuje jego ewaluacja wraz ze sprawdzeniem świeżo zdobytej wiedzy i umiejętności. Oferowany zakres szkoleń nie jest silnie doprecyzowany, gdyż każde szkolenie jest rozpatrywane indywidualnie i dostosowywane do potrzeb danej firmy, a również dlatego, że w myśl ciągłego rozwoju, chcemy sukcesywnie poszerzać naszą ofertę o nowe zagadnienia.

Od początku  istnienia byliśmy i jesteśmy częścią setek projektów. Niektóre były małe i standardowe, jak uzyskanie kredytu czy leasingu na sprzęt, a niektóre były ogromnymi przedsięwzięciami o znaczeniu regionalnym czy ponadregionalnym. Naszą firmę wyróżnia  to, że podejmuje się trudnych wyzwań - projektów o dużym stopniu skomplikowania, gdyż to prowadzi do rozwoju i zyskiwania ciekawych doświadczeń.

Wśród wartości, którymi kieruje się nasza firma są:

 • Profesjonalizm, wiedza i doświadczenie
 • Uczciwość i solidność
 • Zadowolenie Klienta
 • Szybkość i skuteczność
 • Kreatywność, elastyczność, zaangażowanie

 

Cele firmy:

 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników i ich rozwój zawodowy,
 • Zdobycie szerokiego grona stałych Klientów,
 • Wzrost obrotów i zyskowności firmy,
 • Poszerzenie oferty o nowe usługi i doskonalenie obecnych.

 

Nasza misja:

Być partnerem rozwijających się przedsiębiorstw wspomagając ich rozwój i tym samym tworzyć dynamiczny i konkurencyjny region.

 

Nasza wizja:

Być firmą o silnej pozycji na rynku, zmierzającej do jak największej produktywności i efektywności wykonywanych zadań i do stałej współpracy z jak największą  liczbą zadowolonych klientów.

 

Rdzeniem działalności są cztery podstawowe obszary:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Doradztwo biznesowe (analiza finansowa, strategia firmy, optymalizacja procesów)
 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym europejskich oraz koordynacja i rozliczanie projektów
 • Szkolenia.

Nasz Zespół

Małgorzata Podolska -Prezes Zarządu, Ekspert d/s finansowo-księgowych:

Certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: nr 10496/2005

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.

Zakres kompetencji: prowadzenie księgowości, wsparcie wiedzą z zakresu rachunkowości, księgowości i finansów, tworzenie finansowej części biznes planów i studium wykonalności.

 

Wojciech Podolski-Członek Zarządu:

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.

Doświadczenie: ponad 20 lat w doradztwie i konsultingu.

Współpraca sponad 50 spółkami typu Start-up i seed.

Wybrane szkolenia z zakresu Start-up i seed: z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Ambasadorki Biznesu” dla 30 kobiet; dwa szkolenia dla studentów i doktorantów uczelni wyższych w Poznaniu z rozpoczynania i prowadzenia działalności, grupy po 30 osób.

Obszar działania: prowadzenie firmy, tworzenie wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, biznes planów, studium wykonalności, koordynowanie projektów, przeprowadzanie szkoleń, przeprowadzanie analiz organizacyjnych i finansowych, tworzenie części finansowej biznes planów i studium wykonalności, bezpośredni kontakt z Klientem.

adres e-mail: w.podolski@taxco.com,pl

Ekspert ds. inwestycji budowlanych: Izabela Gierada-Lipka

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Wykształcenie: wyższe techniczne

Doświadczenie: ponad 17 lat w projektowaniu, ponad 11 lat w koordynacji inwestycji w fazach: przygotowawczej, projektowej i realizacyjnej

Obszar działania:

 • studia i analizy przedwstępne dla inwestycji budowlanych – analiza przydatności działek/obiektów budowlanych pod daną inwestycję (m.in. kontekst obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin), studium chłonności terenu, analiza zacieniania i nasłonecznienia, inne opracowania studialne uzasadnione specyfiką planowanej inwestycji budowlanej
 •  przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
 • współpraca przy sporządzaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
 • doradztwo projektowe